อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดจาก iQTech นั้นคือ ระบบอ่านทะเบียนอัจฉริยะที่ช่วยอำนวยความสะดวกโครงการต่างให้สะดวกมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่สามารถสั่งงานผ่าน LINE ที่เป็นเอกลักษณ์ของ iQTech