ระบบอ่านทะเบียนอัจฉริยะจาก iQTech ได้รับความไว้วางใจจากโครงการชั้นนำมากมายในการช่วยบริหารการเข้าออกของโครงการหมู่บ้านที่ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงขึ้น และลดภาระ รวมถึงความผิดพลาดของการอำนวยการจราจรด้วยเทคโนโลยีอัจฉรินะของ iQTech เท่านั้น