อีกหนึ่งโครงการ “CHAPTER ท่องหล่อ25” ที่เลือกใช้ระบบอ่านทะเบียนอัจฉริยะจาก iQTech ที่ช่วยดูแลความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมล่าสุดกล้องอ่านทะเบียนที่แม่นย้ำ 99.99% พร้อมทั้งรองรับระบบ LINE Notification ที่สะดวกสบายกับลูกบ้านทุกท่าน