Smart Home Intelligence

บ้านอัจฉริยะ ?

บ้านอัจฉริยะ หรือ Smart home automation ทำให้คุณสามารถควบคุณอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในบ้านได้โดยผ่านระบบศูนย์กลางของ Fibaro home center และสั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบของ Fibaro จะทำให้คุณเปลี่ยนบ้านคุณเป็นบ้านอัจฉริยะได้อย่างง่ายดาย ในราคาที่สบายกระเป๋า

Visitors: 20,028