MDVR คือ

 

ในระบบ 3G Mobile DVR นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนให้เข้าใจกันง่าย ๆ ดังนี้ครับ

 

ส่วนที่ 1 คือ Diagram หลังการทำงานของระบบ

 

ส่วนที่ 2 คือ รายการอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ

 

ส่วนที่ 3 คือ โปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการ

 

จาก Diagram ดังรูป หลักการทำงานของระบบ 3G Mobile DVR คือ ตัวกล้องจะถูกติดตั้งไว้บนรถและเชื่อมต่อเข้าที่ตัวเครื่อง MDVR เพื่อทำการบันทึกภาพและภายในตัว MDVR เองจะ Built-in Module 3G สำหรับใส่ SIM Card เพื่อให้ระบบเชื่อมต่อผ่าน Internet และภายในตัว MDVR ก็ยังมี GPS Built-in ไว้ด้วยเพื่อบอกตำแหน่งของของรถแสดงบน E-map เมื่อตัวเครื่อง 3G MDVR เชื่อมต่อ Internet แล้วจะถูกชี้ให้ไปที่ Server ส่วนกลางที่ลงโปรแกรมบริหารจัดการ CMS Server ไว้แล้ว

 


ในส่วนของผู้ดูแลเมื่อต้องการที่จะดูภาพของกล้องที่ติดตั้งอยู่บนรถสามารถดูได้ 3 ทางดังนี้

 

1.ผ่านทาง Client software (จะต้องลงโปรแกรมที่ Computer)

 

2. ผ่านทาง Browser (ไม่ต้องลงโปรแกรมที่ Computer)

 

3. ผ่านทาง มือถือ หรือ Tablet (จะต้องลง App ที่ มือถือ หรือ Tablet )

 

ในการดูนั้นผู้ใช้สามารถดูภาพสดและดู E-map ได้ ในส่วนของความ Realtime ของภาพก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของ 3G ในขณะนั้นครับ by Watson

 

Visitors: 20,029